วิธีการสลักชื่อ


การสลักชื่อ เสมือนการสลักความทรงจำลงบนแหวน เพื่อช่วยให้คุณบอกความต้องการของคุณได้แม่นยำที่สุด นี่คือรูปแบบทั้งหมดที่เราสามารถทำได้


ขั้นตอนการระบุรูปแบบการสลักชื่อ


1. ระบุตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร

ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้าอยากจะสลักด้วยคำว่า Praneetsin ลูกค้าสามารถพิมในช่อง ข้อความที่สลักว่า Praneetsin ได้เลย


2. หากต้องการใส่สัญลักษณ์พิเศษ

ทางเรามีสัญลักษณ์พิเศษ 2 รูปแบบให้เลือก ได้แก่

สัญลักษณ์ชื่อรูปแบบการระบุ
   หัวใจ(heart) หรือ (หัวใจ)
   ∞อินฟินิตี้(inf) หรือ (8) หรือ (อินฟินิตี้)

ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้าอยากจะสลักด้วยคำว่า Praneetsin ลูกค้าสามารถพิมในช่อง ข้อความที่สลักว่า Praneetsin (หัวใจ) หรือ Praneetsin (heart) ได้เลย


* ในการสลักชื่อ ทางร้านแนะนำให้สลักด้วยความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร​ ซึ่งจะมีความยาวทีสวยงาม และพอดี