การจัดส่งสินค้า

เว็บไซต์ Praneetsin.com จะคิดค่าบริกาขนส่งสินค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละรายการสั่งซื้อของลูกค้าโดยมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

การส่งสินค้าภายในประเทศ

ค่าบริการขนส่ง 50 บาท

การส่งสินค้าต่างประเทศ

ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ ทุกรายการ ไม่จำกัดยอดสั่งซื้อ 250 บาท

* โดยราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนขั้นตอนการชำระเงินถัดไป


ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

  • สินค้าแต่ละชิ้นจะใช้ เวลาดำเนินการผลิตประมาณ 2 - 5 วันทำการขึ้นอยู่กับแบบและขนาดที่สั่ง นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือ มีคำสั่งซื้อสมบูรณ์ และจะถูกจัดส่งทันทีเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1 - 3 วัน หลังสินค้าถูกส่ง
  • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้งจากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด
  • เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจากทางเว็บไซต์ สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าได้ที่และตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้ที่ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

ผู้จัดส่งสินค้า

ทางบริษัทจัดส่งสินค้าทุกรายการโดยใช้บริการ EMS Thailand POST
ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ที่ ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์